KULTUREL FORENING.

Den 10. januar 2016 stiftede Odd-Fellow logerne i Kalundborg Kulturel Forening.

Vores formål er, at arrangere Kulturelle oplevelser for alle medlemmer af Odd Fellow logerne.

Vedtægterne blev godkendt og der blev valgt en bestyrelse på 3 personer, 1 person fra hver loge.

Alle loge-medlemmer i henholdsvis loge nr. 9, 57 og 111 er medlemmer af KULTUREL FORENING, stemmeret er dog betinget af et årligt kontingent på kr. 20,00.

Fra loge nr. 9 blev valgt Leif Drescher, fra nr. 57 blev valgt Else Svendgård Jørgensen og fra vores loge blev valgt Ole Jerichow (suppleant: Niels Søllested). Disse tre har så sidenhen konstitueret sig med:

Formand:  Leif Drescher

Kasserer:  Ada Kjær

Sekretær:  Ole Jerichow

 

Bestyrelsen er trukket I arbejdstøjet og vi skal i øvrigt opfordre alle til at komme med forslag på aktiviteter.