Logens humanitære udvalg.

Det humanitære udvalg er et såkaldt særligt udvalg, som består af 5 medlemmer (loge-brødre)

Hvert år modtager logen ansøgninger om hjælp og støtte til forskellige humanitære formål. Alle ansøgninger skal runde logens humanitære udvalg, som så udarbejder en indstilling. De penge vi råder over er alle penge som logens medlemmer (brødre) har tjent ved forskellige aktiviteter, læs f.eks. om logens Tårnbyggerlaug. 

Vi har i det humanitære udvalg udarbejdet nogle principper for vores indstilling.

Vi ønsker at ansøgningen har et lokalt sigte, dvs. at vores støtte primært anvendes i Kalundborg kommune og tilgrænsende kommuner. Vi går ligeledes af egen drift ud og finder områder, som trænger til en håndsrækning eller en opmuntring. I 2014 gik vi ind i et skoleprojekt i anledning af at Kalundborg kommune blev udnævnt til værdigheds by.

Ansøgningerne sendes til: Broderloge 111, De Fem Tårne, Skibbrogade 48, 4400 Kalundborg

PVA

Det humanitære udvalg

 Ole Jerichow

Allan Juul

Poul Nielsen

Torben Zahle Madsen

Mogens Dahlmann Petersen

 

 

Et af vor tidligere humanitær projekter, var skole projektet i 2014 – 2015, som kan ses nedenfor.

Skolekonkurrence om værdighed

oddfellow-kalundborg-skolekonkurrenc

Broderloge nr. 111 De Fem Tårne og Kalundborg Kommune inviterer alle elever i 6. og 7.
klasse i Kalundborg Kommune til, klassevis, at deltage i en konkurrence om at vinde 12.000
kr. til klassen.

Kalundborg er kåret som årets Værdigheds By 2014 – dette vil Broderloge nr. 11 De Fem
Tårne gerne være med til at fejre og konkurrencen tager udgangspunkt i dette.
Eleverne skal lave en video eller en anden billede-præsentation på 3-5 minutter.

Læs mere her